KARANAC
tradícíó, emberiesség, multikulturalitás

Karancs területén római kori településmaradványok találhatóak. Abban az időben ezt a térséget Mons Aureus-nak, vagyis arany hegynek nevezték. Feltételezik, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy már 2000 évvel ezelőtt is szőlőt termesztettek itt, ám az „arany” nem biztos hogy éppen a szőlőt jelenti, lehet hogy a gabonamezőket, amelyek 2,000 évvel ezelőtt ugyanúgy teremhettek itt, mint manapság.

Azon a tényen kívül, hogy Karancs az első és legismertebb Etnofalu a Drávaszögben, kevésbé ismert tény, hogy a falu egyben a leghumánusabb falu is, mivel az egy főre jutó örökbefogadott gyermekek száma itt a legmagasabb.

Karancs gazdag multikulturális hagyatékkal rendelkezik, mivel történelme folyamán több nép is élt a berkein belül. A rómaiaktól és a barbároktól kezdve a törökökön, németeken, oroszokon és magyarokon át egészen a szerbekig, bosnyákokig, hercegovinaiakig, muraköziekig, zágorjeiekig és dalmátokig minden nép rányomta kulturális bélyegét a falu hagyományaira. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a falunak még mindig három temploma van, ami igen nagy szám ahhoz képest, hogy a falunak kevesebb mint ezer lakosa van, kevesebb mint 400 háztartásban.