HARKANJ
Ljekovita voda

Harkanjski izvor tople vode izvire iz dubine od 50-70 metara, te ima prosječnu temperaturu od oko 62˚C. Sadržaj minerala je veći od 1000 miligrama po litri. S medicinskog stajališta najvrijednija komponenta je spoj dvovalentnog sumpora i ugljičnog sulfida (COS), koji se u  vodenoj otopini nalazi pod tlakom. Kada voda izvire na površinu gubi se tlak i plin se momentalno počinje razgrađivati, pretvara se u hidrogen sulfid, koji je plin karakterističnog mirisa.

U jezerima i barama mogu se golim okom vidjeti sićušna zrnca elementarnog sumpora. U litri vode sadržano je približno 12 mg ugljičnog sulfida. Ovaj spoj ranije nije bio poznat i otkriven je tek kemijskom analizom vode nakon što je izvor pronađen 1860. Vrlo se aktivno apsorbira kako kroz kožu tako i disanjem: Njegova apsorpcija je 150 puta efektivnija od apsorpcije sulfata.

U ljudskom tijelu atomi dvovalentnog sumpora su važne komponente organskih molekula zglobnih hrskavica. 90% pacijenata koji pate od lokomotornih poremećaja pati od degenerativnih bolesti kralježnice i bolesti zglobova. Zglobovi koji nose najveći teret i najčešće trpe ozljede: staklasta hrskavica u kukovima, koljenima i gležnjevima. Mehaničko opterećenje, (uzrokovano na primjer prekomjernom tjelesnom težinom) manifestira se kliničkim simptomima poput naticanja, bolova, otežanom pokretljivošću. Unos sumpora, koji se dokumentirano dobro metabolizira, u organizam ima važnu ulogu u ponovnom uspostavljanju organskih spojeva koji tvore hrskavicu. To je kemijski efekt ljekovite vode. Osim toga, vodeni uzgon, hidrostatički tlak – pri čemu se tjelesna težina smanjuje kao i pritisak na zglobove – hidrodinamički i termalni efekti također igraju ulogu u liječenju pacijenata.

Ali i pacijenti koji pate od kroničnih ginekoloških upala također se ovdje uspješno liječe. Prema ranijim studijama 30% neplodnih žena koje su se ovdje liječile ostale su u drugom stanju.